ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Bibliografijos rodyklės. Pranas Juozapavičius / [sudarė Pranas Juozapavičius]. - 1979

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1979]
Apimtis nuotr., 164 lap. (n. numeracija) ir tušti; Archyvinė kopija: 4121MB Viešos prieigos kopija: 21MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autografuotas mašinraštis, 1 nuotrauka, įrišta kietais virš.
Su spaudu: Lietuvos kraštotyros draugijos Kauno miesto skyrius
Vietovardžių ir pavardžių r-klės: lap. 142-161 (pagal n. numeraciją)
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 04 04
InC
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. 98: Pranas Juozapavičius [Rankraštis] : (bibliografija) / [sudarė Pranas Juozapavičius]. - Kaunas, 1979. - 164 lap. (n. numeracija) ir tušti
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 166 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
012[Juozapavičius], 908.474.5(092)(01), 908.474.5(01), 930.1(474.5)(092)(01), 947.45(01), 37(474.5)(01)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis