ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos leidinys. Ar daryti išimtį alui ir vynui? / C. F. Stoddard. - 1925

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Liet. kat. blaivybės dr-ja [1925]
Apimtis 18, [2] p.; Archyvinė kopija: 149MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su antsp.: Marijonų biblioteka Marijampolėje "Duplikatas". - Su spaudu: Lietuvos TSR valstybinė biblioteka
P. [19]: Liet. kat. blaivybės dr-jos leidiniai (12 pavad.)
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 2001, t. 1: knygos S-T, įr. 18610
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 05 11
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Ar daryti išimtį alui ir vynui? / C. F. Stoddard. - Kaunas, 1925. - 18, [2] p. - (Liet[uvių] kat[alikų] blaivybės dr[augi]jos leidinys ; nr. 32)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 22 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
UDK indeksas
613.81
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis