ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos leidinys. Ar daryti išimtį alui ir vynui? / C. F. Stoddard. - 1925

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Liet. kat. blaivybės dr-ja [1925]
Apimtis 18, [2] p.; Archyvinė kopija: 149MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su antsp.: Marijonų biblioteka Marijampolėje "Duplikatas". - Su spaudu: Lietuvos TSR valstybinė biblioteka
P. [19]: Liet. kat. blaivybės dr-jos leidiniai (12 pavad.)
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 2001, t. 1: knygos S-T, įr. 18610
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 05 11
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Ar daryti išimtį alui ir vynui? / C. F. Stoddard. - Kaunas, 1925. - 18, [2] p. - (Liet[uvių] kat[alikų] blaivybės dr[augi]jos leidinys ; nr. 32)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 22 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
613.81
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis