ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Rankraščių apie Kauną rinkinys. Lietuvos TSR baldų ir popieriaus pramonės ministerijos "Garbės ženklo" ordino baldų gamybinio susivienijimo "Kauno baldai" darbo šlovės liaudies muziejaus veiklos apžvalga / paruošė: A. Noruševičius. - 1986

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1986]
Apimtis nuotr., 104 lap., 1 dok.; Archyvinė kopija: 3287MB Viešos prieigos kopija: 29MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių rusų
Pastabos
Dalis teksto rus.
Mašinraščio kopija su rankr. pataisymais ir prirašymais, tekstas vienoje lapo pusėje, 23 nuotraukos, 8 dok. kopijos, 6 planų / brėž. kopijos, įrišta kietais virš.
Su spaudu: Lietuvos kraštotyros draugijos Kauno miesto skyrius
Bibliogr., lap. 99 (17 pavad.), ir išnašose
Asmenvardžių r-klė: lap. 100-103
Iliustracijų sąrašas: lap. 96-98
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2017 06 02
Darbe taip pat: Priedai: Visuomeninio muziejaus lankymo taisyklės ; Instrukcija ; Muziejaus ir ekspozicijos planas / A. Gaidamavičius ; Raštas Kauno valstybinio muziejaus direktoriui ; Gen. direktoriaus įsakymas Nr. 126 ; Ištrauka iš LKP Kauno m. Panemunės RK pažymos ; Raštas Kauno m. LDT Vykdomojo komiteto Kultūros skyriui ; Kauno m. LDT Vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 347 ; 1982 m. ataskaita ; Ištrauka iš pažymos respublikiniam šakos profsąjungos komitetui ; Pažyma Lietuvos TSR Profesinių sąjungų Tarybai ; Pažyma apie darbo šlovės muziejaus veiklą komunistiškai auklėjant jaunimą ; Respublikinės jaunimo globotojų tarybos nutarimas (rusų kalba) ; Pažyma apie muziejaus veiklą (rusų kalba) ; Darbo šlovės muziejaus 1985 m. ataskaita ; Kauno m. LDT Vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 464 ; Lietuvos TSR Kultūros ministerijos kolegijos nutarimas Nr. 111 ; Naujųjų muziejaus stendų ir spintų brėžiniai / A. Matulevičius ; Pranešimas, skaitytas susitikime su technikumų jaunimu ; Muziejaus ekspozicijos išplėtimo projektas / A. Gaidamavičius ; Darbo šlovės galerijos išplėtimo projektas-eskizas / A. Gaidamavičius ; Darbo šlovės muziejaus oro kondicionavimo brėžinys / D. Šniaukštienė ; Išrašas iš pirminės kraštotyrininkų organizacijos 1986 m. darbo plano
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Rankraščių apie Kauną rinkinys. 17: Lietuvos TSR baldų ir popieriaus pramonės ministerijos "Garbės ženklo" ordino baldų gamybinio susivienijimo "Kauno baldai" darbo šlovės liaudies muziejaus veiklos apžvalga [Rankraštis] / paruošė: A. Noruševičius. - Kaunas, 1986. - 104 lap., 1 dok.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 107 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
UDK indeksas
684:069.02(474.542.2), 069.02:684(474.542.2)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis