ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programa“ (2 leidimas). - 1956

Tipas icon vaizdasvaizdas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla
Apimtis Archyvinė kopija: 106MB Viešos prieigos kopija: 11MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvių kalbos institutas (LIMIS)
Pastabos
programa
Ištekliaus apimtis: 62 vaizdai
Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programą 1950 m. parengė Juozas Balčikonis, Borisas Larinas ir Juozas Senkus. Antrasis leidimas pasirodė 1956 m. Programa buvo praktiškai patikrinta Lietuvių kalbos ir literatūros instituto pirmosios ekspedicijos į Prienų rajoną metu. Ją sudaro 370 leksikos, sintaksės, fonetikos ir morfologijos klausimų.
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: LIMIS
CCBYNCND
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis