ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

J. Balčikonio anketa Vilniaus įstaigų darbuotojams

Tipas icon vaizdasvaizdas
Autoriai
Apimtis Archyvinė kopija: 2MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvių kalbos institutas (LIMIS)
Pastabos
anketa
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Žodyno redaktoriaus J. Balčikonio anketa-prašymas įvairių Vilniaus įstaigų darbuotojams. Anketoje prašoma atsiliepti įstaigų darbuotojus, kurie nuo vaikystės kalbėjo lietuviškai ir kurių galima būtų paklausti dėl vieno ar kito žodžio vartojimo. Anketoje prašoma nurodyti vardą, pavardę, gimimo vietą, telefono numerį ir adresą. Tokiu būdu Žodyno redakcija patikrindavo iš įvairių Lietuvos kampelių atsiųstus žodžius, dėl kurių vartojimo, kirčiavimo ar gyvumo abejodavo.
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: LIMIS
CCBYNCND
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis