ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių kalbos žodyno Mokslinės pagalbinės komisijos posėdžių protokolas Nr. 01 (1942-09-23). - 1942-09-23

Tipas icon vaizdasvaizdas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis Archyvinė kopija: 1MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvių kalbos institutas (LIMIS)
Pastabos
protokolas
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Lietuvių kalbos žodyno Mokslinės pagalbinės komisijos posėdžių protokole Nr. 01 užfiksuoti posėdžio, kuriame svarstyti „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmojo tomo antro leidimo redagavimo tvarka, nutarimai. Protokole nurodyta, kad Lietuvos mokslų akademijos pirmininkas patvirtino komisijos nariais Juozą Balčikonį, Antaną Salį, Praną Skardžių, Petrą Joniką ir Vilniaus universiteto profesorių Janą Otrembskį. Antanas Salys buvo išrinktas komisijos pirmininku, o Petras Jonikas – sekretoriumi. Šiame posėdyje komisija taip pat konstatavo, kad nesant daugiau bendradarbių, Žodyno rengimo darbo nėra įmanoma paspartinti.
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: LIMIS
CCBYNCND
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis