ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pamoksłas krikśćioniszkas, trumpay izgulditas ... / per wiena kuniga Soc. Jesu [i.e. P.Šrubauskis] ... izduotas.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Akad. sp.
Apimtis Archyvinė kopija: 240MB Viešos prieigos kopija: 9MB; vinj., inic., sp. embl., [52] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lotynų
Pastabos
Ištekliaus apimtis: 51 vaizdas
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir gamintojas.
Šrubauskis, Pranciškus, apie 1620-1680
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kompiuterinis tinklas
CCBYNCSA
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis