ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 3 : Lietuvių tautos atgimimo socialiniai pagrindai ir; "Auszros" - "Varpo" gadynės (1883-93) socialekonominiai raštai / Albinas Rimka. - 1931. - 139 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys VDU Teisių fakultetas
Apimtis 139 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Virš. skelb. m.: 1932
Su V. Jurgučio autogr.
Žodžių ir vardų r-klė: p. 135-139
Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. - Įr. nr. 1085
UDK indeksas
338(474.5)(091), 947.45.052
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis