ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Draugija / redaktorius A. Dambrauskas-Jakštas. - 1907-1914; 1919-1923; 1937-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero draugija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kt. paantr.: religinio ir kultūrinio gyvenimo dvisavaitinis žurnalas, 1938-1940
Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. Nr. 176; 1914, t. 22, Nr. 88. Įr. Nr. 177
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Kt. redaktorius: N. Raštutis, 1938-1940
Priedai : Ateitis, 1911-1912; Mokytojas, 1914-1915; Gyvojo žodžio tarnyboje, 1939-1940; Bažnyčios vadų žodis, 1939-1940; Dievas ir Tėvynė, 1939-1940; Katalikybė ir gyvenimas, 1939
Susijusios vietos
UDK indeksas
3(474.5)(051), 82(474.5)(051), 008(474.5)(051), 2(474.5)(051), 001(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis