ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mūsų senovė / red. Juozas Tumas. - 1921-1922, 1937-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Švietimo ministerija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Išleid. duom.: Tilžė: Švietimo ministerija, 1921, kn. 2-1922, t. 1, kn. 4/5; Kaunas: V.D. [Vytauto Didžiojo] universiteto biblioteka, 1937, t. 2, Nr. 1(6)-1940, t. 3, Nr. 1(10)
T. 1, kn. 1 įrišta su: J. Jablonskis. Mūsų žodynėlis. Voronežas, 1918 (JC106)
Bibliogr. išnašose
Bibliografinė nuoroda: Baltica.- Berlin, 1980. Įr. Nr. 218; 219
Įvairaus dažnumo
Santr. lenk.
Paantr.: žurnalas Lietuvos istorijos medžiagai rinkti, t. 1, kn. 3-4/5 (1922); lietuvių tautinio atgimimo laiko tarpo medžiagai skelbti leidinys : V.D.[Vytauto Didžiojo] universiteto bibliotekos leidinys, t. 2, Nr. 1(6) (1937); medžiaga lietuvių tautinio atgimimo istorijai : V.D. universiteto bibliotekos leidinys, t. 2, Nr. 2(7) (1938)-Nr. 1(10) (1940)
Red.: Vaclovas Biržiška, t. 2, Nr. 1(6) (1937)-t. 3, Nr. 1(10) (1940)
Susijusios vietos
UDK indeksas
947.45(093)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis