ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Rytas / atsakomasis redaktorius Zigmas Starkus. - 1923-1936

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys "Minties" bendrovė
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: Antanas Dėdelė, 1924, liep. 10 (Nr. 153)-1925, bal. 2 (Nr. 71); Jurgis Talmantas, 1925, bal. 3 (Nr. 72)-1925, lapkr. 29 (Nr. 266); Pranas Tamošaitis, 1925, gruod. 1 (Nr. 267)-1926, gruod. 31 (Nr. 294); Eduardas Turauskas (vyr. red.), Leonas Jokūbauskas (ats. red.), 1927, saus. 3 (Nr. 1)-1928, liep. 24 (Nr. 165); Eduardas Turauskas (vyr. ir ats. red.), 1928, liep. 25 (Nr. 166)-1928, rugpj. 9 (Nr. 178); Leonas Bistras (vyr. red.), Leonas Jokūbauskas (ats. red.), 1928, gruod. 1 (Nr. 247)-1929, rugpj. 19 (Nr. 184), 1930, liep. 3 (Nr. 148)-1930, spal. 31 (Nr. 249); Leonas Jokūbauskas, 1929, rugpj. 20 (Nr. 185)-1930, geg. 10 (Nr. 105); Petras Radzevičius, 1930, geg. 12 (Nr. 106)-1930, liep. 2 (Nr. 147), 1933, 1933, vas. 1 (Nr. 26)-1933, lapkr. 15 (Nr. 260); ; Kazimieras Berulis, 1930, lapkr. 3 (Nr. 250)-1931, spal. 12 (Nr. 230), 1932, saus. 16 (Nr. 1)-1932, saus. 30 (Nr. 13); Ona Labanauskaitė, 1932, vas. 1 (Nr. 14)-1933, saus. 31 (Nr. 25); Jonas Labanauskas, 1933, lapkr. 16 (Nr. 261)-1934, rugpj. 7 (Nr. 178); Juozas Miknevičius, 1934, rugpj. 8 (Nr. 179)-1935, rugs. 14 (Nr. 210); Andrius Daugirda, 1935, rugs. 16 (Nr. 211)-1935, gruod. 31 (Nr. 298); Leonas Bistras, 1928, rugpj. 10 (Nr. 179)-1928, spal. 30 (Nr. 246), 1936, saus. 2 (Nr. 1)-1936, birž. 10 (Nr. 127)
Leidėjai: "Tiesos" draugija, 1927, bal. 22 (Nr. 89)-1934, saus. 2 (Nr. 1); "Žaibo" bendrovė, 1934, saus. 3 (Nr. 2)-1936, birž. 10 (Nr. 127)
Pakeičia: Laisvė
1928, spal. 31-lapkr. 30 iš dalies pakeičia: Sutemos
1931, lapkr. 10-1932, saus. 15 iš dalies pakeičia: Aušra
Pakeičia: XX amžius
1936, birž. 5-10 išleista penki tuo pačiu 127(3499)-tu numeriu pažymėti leid.
Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. Nr. 150
Kasdieninis
Paantr. nenurodyta, 1932, saus. 16 (Nr. 1)-1936, birž. 10 (Nr. 127)
Susijusios vietos
UDK indeksas
32(474.5)(054), 338(474.5)(054), 008(474.5)(054)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis