ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Rytas / atsakomasis redaktorius Zigmas Starkus. - 1923-1936

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys "Minties" bendrovė
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr. nenurodyta, 1932, saus. 16 (Nr. 1)-1936, birž. 10 (Nr. 127)
Red.: Antanas Dėdelė, 1924, liep. 10 (Nr. 153)-1925, bal. 2 (Nr. 71); Jurgis Talmantas, 1925, bal. 3 (Nr. 72)-1925, lapkr. 29 (Nr. 266); Pranas Tamošaitis, 1925, gruod. 1 (Nr. 267)-1926, gruod. 31 (Nr. 294); Eduardas Turauskas (vyr. red.), Leonas Jokūbauskas (ats. red.), 1927, saus. 3 (Nr. 1)-1928, liep. 24 (Nr. 165); Eduardas Turauskas (vyr. ir ats. red.), 1928, liep. 25 (Nr. 166)-1928, rugpj. 9 (Nr. 178); Leonas Bistras (vyr. red.), Leonas Jokūbauskas (ats. red.), 1928, gruod. 1 (Nr. 247)-1929, rugpj. 19 (Nr. 184), 1930, liep. 3 (Nr. 148)-1930, spal. 31 (Nr. 249); Leonas Jokūbauskas, 1929, rugpj. 20 (Nr. 185)-1930, geg. 10 (Nr. 105); Petras Radzevičius, 1930, geg. 12 (Nr. 106)-1930, liep. 2 (Nr. 147), 1933, 1933, vas. 1 (Nr. 26)-1933, lapkr. 15 (Nr. 260); ; Kazimieras Berulis, 1930, lapkr. 3 (Nr. 250)-1931, spal. 12 (Nr. 230), 1932, saus. 16 (Nr. 1)-1932, saus. 30 (Nr. 13); Ona Labanauskaitė, 1932, vas. 1 (Nr. 14)-1933, saus. 31 (Nr. 25); Jonas Labanauskas, 1933, lapkr. 16 (Nr. 261)-1934, rugpj. 7 (Nr. 178); Juozas Miknevičius, 1934, rugpj. 8 (Nr. 179)-1935, rugs. 14 (Nr. 210); Andrius Daugirda, 1935, rugs. 16 (Nr. 211)-1935, gruod. 31 (Nr. 298); Leonas Bistras, 1928, rugpj. 10 (Nr. 179)-1928, spal. 30 (Nr. 246), 1936, saus. 2 (Nr. 1)-1936, birž. 10 (Nr. 127)
Leidėjai: "Tiesos" draugija, 1927, bal. 22 (Nr. 89)-1934, saus. 2 (Nr. 1); "Žaibo" bendrovė, 1934, saus. 3 (Nr. 2)-1936, birž. 10 (Nr. 127)
Pakeičia: Laisvė
1928, spal. 31-lapkr. 30 iš dalies pakeičia: Sutemos
1931, lapkr. 10-1932, saus. 15 iš dalies pakeičia: Aušra
Pakeičia: XX amžius
1936, birž. 5-10 išleista penki tuo pačiu 127(3499)-tu numeriu pažymėti leid.
Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. Nr. 150
Kasdieninis
Susijusios vietos
UDK indeksas
32(474.5)(054), 338(474.5)(054), 008(474.5)(054)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis