ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Laisvoji mintis. - 1934-1941

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Laisvamanių etinės kultūros d-ja
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kt. paantr.: Laisvamanių etinės kultūros d-jos dvisavaitinis laikraštis, 1940-1941
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
008:061.22(474.5)(054), 061.22:008(474.5)(054), 070(474.5)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis