ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Laisvė. - 1911-1988

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys "Keleivio" spaustuvės darbininkai
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Leidėjas: "Laisvės" koop. b-vė, 1914-1988
Savaitinis
2 kartus per savaitę
Kasdieninis
Paantr.: the Lithuanian daily; darbo žmonių dienraštis, 1941-1952; the Lithuanian daily; vienintelis lietuvių kalboje dienraštis Rytinėse Valstijose, 1953-1954; the Lithuanian semi-weekly, 1961-1969; the Lithuanian weekly, 1975-1988
Išleid. vietos:New York, 1915-1940; Brooklyn (N.Y.), 1941-1949; Richmond Hill (N.Y.), 1950-1954; Ozone Park (N.Y.), 1961-1988
Susijusios vietos
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis