ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Medega S. Daukanto bijografijai / Davainis-Silvestraitis, Mečislovas ir Burba, Aleksandras. - 1898. - [2], 128 p., [10] iliustr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys lithuanian quarterly publication, published at ... by rev. A.M. Milukas
Apimtis [2], 128 p., [10] iliustr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lenkų lotynų
Pastabos
Dalis teksto lenk., lot.
Antr. iš virš.
Kaina [0,80-0,95] dol.
Atsp. iš: Garsas Amerikos lietuvių, 1897, Nr. 19-32, 38, 46-48
Įrišta su: Kristijono Donelaiczio Rasztai. Shenandoah, Pa., 1897
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 701 ; Žilius 21 ; Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 512 ; Biržiška III ir Rankr. 4033
Tiražas [1000] egz.
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
888.2(092), 930.1(474.5)(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis