ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dokumentas apie lotyniškas litaras lietuviškoje literaturoje / [Henrijs Visendorfs. - 1899. - [2], 44 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis vinj., [2], 44 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. ir vert. kn. nenurodyti
Antr. p. vinj.
Atsp. iš: Varpas. 1899, Nr. 1-3
Su sp.: Библіотека Виленской Р.К. Епархіальной Семинарii
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3821 ; Zauniūtė, M. Priedas ..., p. 11 ; Baltramaitis 2217; Rink. 6267-68 ; Biržiška III 4324
Kn. taip pat: [Kudirka, Vincas]. Broliai lietuviai!: „Lietuviams, esantiems po Maskolijos valdžia, uždrausta yra spauda ...“ : [1897 m. geg. 1 d. atsišaukimas], p. 21-26
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
002.2(474.5)(091), 003.344(474.5)(091), 808.82(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis