ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Olitypa / werte: A. Olszewski. - 1893. - 123 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwia „Lietuvos“
Apimtis 123 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš lenk.
Antr. p. iliustr.
Kaina [0,25] dol.
Atsp. iš.: Lietuva. 1893, Nr. 35-44, 46-52
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 2581 ; Žilius J., p. 12 ; Baltramaitis S., 1792 ; Biržiška V., D. 3, įr. 3346
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
820(73)-32
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis