ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kataliogas knygu, išleistų „Lietuvos“ ir visų kitų lietuviškų spaustuvių, gaunamų pas A. Olszewski, … Chicago, Ill. - 1902. - [2], 68, [2], V p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys spauda „Lietuvos“ ...
Apimtis iliustr., [2], 68, [2], V p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. „Pasarga“ ir pratarmė: p. [2], 1-2
Antr. p. orn. rėmeliuose
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 2587 ; Baltramaitis S., įr. 2504 ; Biržiška V., D. 3, įr. 4806
Kn. taip pat: Priedas: Apgarsinimas: [A. Olšausko įstaigų atliekamų patarnavimų reklama], p. I-IV. Ardan, Nikalojus I. Atkreipiame atidą ant veikalo prof. daktaro L. Buechnerio „Speka ir medega“, išversto į lietuvišką kalbą per d-rą Joną Šliupą: [Ričmondo medicinos universiteto studentų draugijos prezidento atsiliepimas] / Nikalojus I. Ardan, p. V
UDK indeksas
002(73)(=882)(01), 017.41(73)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis