ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Rankwedis gromatų raszymui / [sudarytojas Antanas Olšauskas]. - 1896. - 115 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztais ir spaustuwia „Lietuvos“ ...
Apimtis 115 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. kn. nenurodytas
Leid. paratarmė: p. 3-4
Kaina [0,40-0,50] dol.
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 2590 ; Kurschat A. Litteratur-Bericht // MLLG. 1900, H. 25, S. 101 ; Žilius J., p. 15 ; Baltramaitis S., įr. 2033 ; Biržiška V., D. 3 ir papild. 2, įr. 3785 ; A. Olšausko (Olševskio) leidiniai // Rink.: Antanas Olšauskas ir „Lietuva“ / red. P. Jurgėla. Sodus, [1934], p. 55
Tiražas [1000] egz.
UDK indeksas
651.7
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis