ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Ne gadaj“, arba Baisus sapnas / parašė Ž. [Žemaitė]. - 1902. - 18 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys Naujienų red.
Apimtis 18 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. p. vinj.
Kaina 0,05 rb
Įrišta su: Lazdynų Pelėda. Našlaitė. Tilžėje, 1902?
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3971 ; Mituzienė, B. Žemaitės raštų bibliografija // Žemaitė. Raštai. T. 6, Vilnius, 1957, p. 512 ; Prisiųsti į red. nauji raštai // Varpas, 1902, Nr. 5, p. 120 ; Gaigalat, W. Litteratur-Bericht // MLLG. 1902/1903, H. 27/28, S. 346 ; Atskaita „Varpo“, „Ukininko“, „Naujienų“ už 1902 m. // Varpas. 1903, Nr. 2, p. 46 ; Baltramaitis 2515 ; Biržiška, D. 3 ir papild. 1, 2, įr. 4877
UDK indeksas
888.2-32
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis