ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Iš bobturgio parvažiavus, arba Pasikalbėjimai apie lietuvių naminius gyvulius / parašė Gyvulių Gydytojas [Motiejus Veitas]. - 1898. - 40 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys perspaudinta iš „Ukininko“
Apimtis 40 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. iš virš.
Teksto gale aut. slapyv.: Gyvuolų daktaras
Sp. kn. nenurodyta
Atsp. iš: Ūkininkas. 1898, Nr. 4-5
Bibliogr.: Pas J. Lapiną Tilžėje ... „Ukininko“ rėdakcijoj galite gauti šias knygas, p. 3 (virš.)
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3725 ; Zauniūtė, M. Priedas ..., p. 9 ; Baltramaitis 2151 ; Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906 // MLLG. 1907, H. 29, S. 497 ; Biržiška III 4151
Tiražas [1000] egz.
UDK indeksas
619:613
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis