ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vyriausybės žinios. - 1918-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. Nr. 1 (1918, gruod. 29)-Nr. 37 (1920, birž. 12), Nr. 46 (1920, rugpj. 24): Laikinosios Vyriausybės žinios
1928-1939 leista dviem dalimis, turinčiomis atskirą numeraciją
1940, saus. 5-rugs. 14 vietoje d. 2 leista: "Vyriausybės žinių " Nr. ... priedas
Nr. 1 (1918, gruod. 29) išleistas dviem laidomis: 1-ji laida išleista lietuvių, lenkų, baltarusių ir žydų k.; 2-oji laida išleista tik lietuvių k.
Laida lenkų k.: Wiadomości Rządu Tymczasowego, nr 1 (29 grud. 1918)
Išleid. vieta: Kaunas, Nr. 2/3 (1919)-Nr. 730 (1940)
Leidėjai: Ministerių Kabineto kanceliarija, Nr. 56 (1921)-1934, d. 1, Nr. 460 (1934, d. 2, Nr. 348); nenurodyta, Nr. 1 (1918)-Nr. 55 (1921), 1934, d. 1, Nr. 461 (1934, d. 2, Nr. 349)-Nr. 730 (1940)
Spaustuvė: "Spindulio" b-vės sp., 1928, d. 1, Nr. 282 (1928, d. 2, Nr. 31)-Nr. 730 (1940)
"Vyriausybės žinių" Nr. 686 priedas numeruotas taip pat: Nr. 611/686 (1940, saus. 5)
Įvairaus dažnumo
Susijusios vietos
UDK indeksas
34(474.5)(094)(051), 328(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis