ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žemaiczių ir Lietuvos apžvalga. - 1889-1896

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys Otto v. Mauderodės
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: dvinedėlinis katalikiszkas laikraštis, 1893, Nr. 12-1896; mėnesinis ir katalikiszkas laikraštis, 1896
Įvairaus dažnumo
Dvisavaitinis
Mėnesinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
282(474.5)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis