ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sportas / redaguoja Joana Šulginienė. - 1923-1928

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Moterų sporto mėgėjų ratelis
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Ats. red.: Valdemaras Gulmanas, 1925, Nr. 1-1925, Nr. 21; Danielius Žilevičius, 1927, Nr. 50-1928, Nr. 63
Leidėjas: Lietuvos futbolo lyga, 1925, Nr. 22-1928, Nr. 63
Matmenys: 31-33 cm, 1925, Nr. 21-30/32; 31-32 cm, 1926, Nr. 33-45
Mėnesinis
Įvairaus dažnumo
Paantr.: sporto bei fizinio auklėjimo iliustruotas žurnalas : Lietuvos futbolo lygos, L.[ietuvos] f.[utbolo] l.[ygos] Kauno apygardos, Moterų sporto mėgėjų ratelio ir Lietuvos dviratininkų s[ąjungos] organas, 1924, Nr. 10/11-14/15; sporto bei fizinio auklėjimo iliustruotas žurnalas : Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Moterų sporto mėgėjų ratelio ir Lietuvos dviratininkų sąjungos organas, 1924, Nr. 18/20-1925, Nr. 21; sporto bei fizinio auklėjimo iliustruotas žurnalas : Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, Sporto klubo "Kovas", Žydų gimnastikos ir sporto sąjungos "Makabi", Sporto sąjungos "Kultus" ir Žydų atletikos klubo organas, 1925,Nr. 22/24-26/27; sporto bei fizinio auklėjimo iliustruotas žurnalas : Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, Sporto klubo "Kovas", Žydų gimnastikos ir sporto sąjungos "Makabi", Kauno sporto klubo, Sporto sąjungos "Kultus" ir Žydų atletikos klubo organas, 1925, Nr. 28; sporto bei fizinio auklėjimo iliustruotas žurnalas : Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, Sporto klubo "Kovas", Žydų gimnastikos ir sporto sąjungos "Makabi", Kauno sporto klubo, Sporto sekcijos "Kultus" ir Žydų atletikos klubo organas, 1925, Nr. 29-1926, Nr. 33; sporto bei fizinio auklėjimo iliustruotas žurnalas : Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, Sporto klubo "Kovas", Žydų gimnastikos ir sporto sąjungos "Makabi", Kauno sporto klubo, Sporto sekcijos "Kultus", Žydų atletikos klubo ir Kauno šachmatininkų draugijos organas, 1926, Nr. 34-45; sporto bei fizinio auklėjimo iliustruotas žurnalas : Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, Sporto klubo "Kovas", Žydų gimnastikos ir sporto sąjungos "Makabi", Kauno sporto klubo, Sporto sekcijos "Kultus" ir Kauno šachmatininkų draugijos organas, 1927, Nr. 46-47; Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, Sporto klubo "Kovas", Žydų gimnastikos ir sporto sąjungos "Makabi", Kauno sporto klubo, Lietuvos vokiečių sporto draugijos "Kultus" ir Kauno šachmatininkų draugijos organas, 1927, Nr. 48-1928, Nr. 63
Susijusios vietos
UDK indeksas
796(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis