ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pajudinkime, vyrai, žemę! / paraszė vengriszkai Maurikis Jokai, o trumpai perpasakojo lietuviszkai A.-isz-B. - 1892. - 103 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu dviejų Lietuvos sūnų
Apimtis vinj., 103 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš lenk.
Orig. antr.: És mégis mozog a föld
Vert. pratarmė: p. 3-4
2-oji 1892 m. laida
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : P. Mikolainio lėšos, 1892 (Tilžė : J. Schoenkės sp.)
Antr. p. vinj.
Kaina [0,20] rb.
Įrišta su: Fromas-Gužutis, A. Ponas ir mużikai. Tilžė, 1893
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 1342k ; Wolter, E. Litauische Bücher und Editionen // MLLG, 1893, H. 18, S. 551 ; Angrabaitis, J. p. 38 ; Baltramaitis 1701 ; Biržiška III ir Rankr. 3178
UDK indeksas
894.511-31
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis