ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žaibas ir griaustinis / [Валериан Викторович Лункевич. - 1900. - 40 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kaštu autoriaus pas Otto v. Mauderodę atspausta
Apimtis iliustr., portr., 40 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): Tilžėje knįgų spaustuvėsę galima gauti sekančias knįgeles
Aut. kn. nenurodytas
Antr. p. vinj.
Kaina 0,20 rb.
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 2154 ; Kurshat, A. Litteratur-Bericht. MLLG, 1900, H. 25, S. 103 ; Baltramaitis 2347 ; Biržiška III, IV/II (3-iosios d. 2-ieji papild.) 4496
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
551.594.2
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis