ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Użkeikta mergelē su barzda ir barzdaskutis / vertė Vincas S. Jokūbynas]. - 1903. - 30 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztais ir spauda „Kataliko“
Apimtis vinj., 30 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Vert. kn. nenurodytas
Kaina [0,10] dol.
Atsp. iš: Katalikas. 1903, Nr. 46-48
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3585 ; Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906 // MLLG. 1907, H. 29, S. 512 ; Biržiška, V., D. 3, įr. 5048
UDK indeksas
82-34
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis