ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Amatininkas / [atsakingas redaktorius Aleksandras Marcinkevičius]. - 1934-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvių verslininkų sąjunga
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: iliustruotas amatininkų gyvenimo ir darbo žurnalas, 1937, Nr. 1-1939, Nr. 19/20; iliustruotas amatininkų gyvenimo ir darbo dvisavaitinis žurnalas, 1940, Nr. 1-19
Red.: Albinas Briedis, 1937, Nr. 1-1939, Nr. 19/20; Juozas Vaišnoras, 1940, Nr. 1-11; K. Palčiauskas, 1940, Nr. 12-15/16; Česlovas Butkys, 1940, Nr. 17/18-19
Leid. tipas: laikraštis, 1934, vas. 15 (Nr. 1)-1936, gruod. 24 (Nr. 52); žurnalas, 1937, Nr. 1 (saus. 15)-1940, Nr. 19 (spal. 15)
Leidėjai: Lietuvių prekybininkų , pramoninkų ir amatininkų (verslininkų) sąjunga, 1937, Nr. 1-1939, Nr. 19; Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 1940, Nr. 1-15/16; Vietinės pramonės liaudies komisariato kooperatinių gamybinių artelių skyrius, 1940, Nr. 17/18-19
Žurnalo matmenys: 31 cm, 1937-1940
1934-1936 buvo priedu prie: Verslas
2 kartus per mėn.
Savaitinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
338.45(474.5)(051), 689(474.5)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis