ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Nedėldienio skaitymas / redaktorius Antanas Karosas (A. Karosas). - 1905-1907

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [A. Karosas]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: savaitinis laikraštis, 1906, gruod. 20(2) (Nr. 53)-1907
Red.: [Tumėnas Dominykas], 1905-1906; Dambrauskas Aleksandras, 1906, rugpj. 16(29) (Nr. 35)-1907; [Alekna Antanas], 1907, vas. 7(20) (Nr. 6)- lapkr. 27(gruod. 10) (Nr. 48)
Leidėjai: Antanas Karosas, 1905, gruod. 29 (Nr. 2/3)-1906, gruod. 13 (26) (Nr. 52); Aleksandras Dambrauskas, 1906, gruod. 20(2) (Nr. 53)-1907
Klaidos numeracijoje: 1906, kovo 4(bal. 17) [i.e. bal. 4(17)] (Nr. 16); 1906, lapkr. 6(19) [i.e. gruod. 6(19)] (Nr. 51); 1907, liep. 5(18) [i.e. birž. 5(18)] (Nr. 23(77))-liep. 12 (25) [i.e. birž. 12(25)] (Nr. 24(78))
Su metine turinio r-kle, 1906
Savaitinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
282(474.5)(054), 008(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis