ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Grammatica brevis linguae Lituanicae seu Samogiticae / a quodam pio Societatis Jesu sacerdote conscripta et typis mandata Vilnae a. MDCCXXXVII nunc reperta et iterum in lucem edita. - 1829. - [4], VII, [1], 57, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys typis B. Neumanni
Apimtis [4], VII, [1], 57, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų lietuvių lenkų
Pastabos
Tekstas lot.
Pratarmė gretut. liet., lot.
Pavyzdžiai liet., lenk.
Sudaryt. nurodytas pratarmėje
Gretut. išleid. duom.: Wyjlniuje: spaustuwoj' B. Neumana, 1829
Faks. persp.: Raštai / Simonas Stanevičius. Vilnius : Vaga, 1967. P. 439-506
Kartu įrišta: Zweite Bekanntmachung des Kolleg. Assessors J. de la Croix über die Erdschlag-Ziegel. Mintau, 1839 ; Anhang zur zweiten Bekanntmachung des Koll. Assess. J. de la Croix über die Erdschlag-Steine. Mintau, 1839 ; Таблицы для вычисления процентов. Санктпетербург, 1845
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 1, įr. 1063 ; Polinskis. Rankr. VUB DC141b. Lap. 567, DC201 ; Estreicher IV 359 ; Baltramaitis 281 ir Rink. 6365 ; Biržiška II, III (2-osios d. 1-ieji papild.) 604 ; Aleksandrynas III 58/5 ; Kantautas 7541 ; Navickienė A. 1795-1864 m. lietuviškos knygos Krokuvos bibliotekose ir muziejuose // Bibliografia' 95. P. 70, įr. 52
UDK indeksas
808.82-5
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis