ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Moksleivis. - 1912-1921

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Amerikos lietuvių R[ymo] katalikų moksleivių susivien[ijimas]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: [K.A. Vasiliauskas], 1912; [P. Lapelis], 1913, Nr. 2/4-8/10, 1914, Nr. 21; [Julius Kaupas], 1913, Nr. 11-1914, Nr. 20-23-1915, Nr. 32/34; K. Vasiliauskas, 1915, Nr. 35/36-1916, Nr. 16; Pr. Juškaitis, 1918, Nr. 9-1919, Nr. 12; A. Linkus, 1920-1921
Išleid. vietos: Orchard Lake (Mich.), 1912, Nr. 2/4-1913, Nr. 8/10; Valparaiso (Ind.), 1913, Nr. 11-1914, Nr. 21; Westfield (Mass.), 1915, Nr. 35/36-1916, Nr. 46; Lisle (Ill.), 1917, Nr. 51-60; Boston (Mass.), 1917, Nr. 61/62-1919, Nr. 12; Chicago (Ill.), 1920, Nr. 1-1921, Nr. 12
Su metine turinio r-kle, 1921
Mėnesinis
Susijusios grupės
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(051), 282(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis