ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 40 : Naujamiestis886 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės atnaujintas ankstesnis LDK kanclerio, Vilniaus kašteliono Eustachijaus Valavičiaus ir Upytės maršalkos Jono Sicinskio (Sycinski) dovanų aktas Naujamiesčio evangelikų reformatų bažnyčiai]. - 1687.VIII.6,7. - 14 lap., 5 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis 14 lap., 5 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų rusų, senoji (slavų)
Pastabos
Rankraštiniai dokumentų originalai, patv. L. K. Radvilaitės parašu ir antsp., nuorašai, 1690.XII.29 išrašas iš LDK Vyr. Tribunolo aktų knygų, patv. antsp.
PD
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis