ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 41 : Nemunėlio Radviliškis935 : [Beržėnų parapijos klebono kun. Andriaus Visackio (Wysacki) šaukimas į LDK Vyr. Tribunolo teismą Užnerio distrikto konsenjorui Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčios pamokslininkui kun. Samueliui Ceraskiui ir Papilio pamokslininkui kun. Petrui Gnatovskiui, kaltinamiems katalikų vertimu į evangelikų tikėjimą]. - 1699.VI.1. - 2 lap., 1 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis 2 lap., 1 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Rankraštinis dokumento originalas
Yra 1699.VI.3 vaznio Jurgio Šimanovičiaus (Szymanowicz) prier. apie šaukimo įteikimą S. Ceraskiui ir P. Gnatovskiui
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis