ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 79 : Šiluva : [Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mykolo Kaributo Višnioveckio mandatas Šiluvos evangelikų reformatų pamokslininkui Jokūbui Chelkauskui (Chelchowski), Kelmės pamokslininkui Martynui Butkauskui (Butkowski), Kėdainių superintendentui Jonui Božimovskiui (Borzymowski) ir Jonui Šukavičiui (Szukowicz) atvykti į Krokuvą ir stoti prieš karaliaus teismą byloje dėl smurtavimo prieš katalikus Šiluvoje]. - 1669.VIII.30. - 2 lap., 1 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis 2 lap., 1 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Rankraštinis nuorašas, patv. Žemaitijos žemės teismo antsp.
Minimas Šiluvos klebonas Žemaitijos kanauninkas kun.Mikalojus Sviekauskas (Swiechowski). Yra teismo vaznio 1669.IX.1 prier. apie mandato įteikimą
PD
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis