ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 82 : Švobiškis : [Upytės pav. žemės teismo dekretas, uždedantis areštą evangelikų reformatų Švobiškio dvarui pagal vėliavininko Mykolo Puzino (Puzyna) reikalavimą Adomui Kazimierui Kosciuškai (Kosciuszko) ir žmonai Kotrynai dėl 20 000 auksinų sumokėjimo; Upytės pav. teismo vaznio Danieliaus Hameltono prierašas apie dokumento įteikimą LDK evangelikų reformatų Užnerio ir Žemaitijos distriktų senjorams kun. Jonui Liachnickiui (Lachnicki) ir kun. Aleksandrui Skominui]. - 1712.III.18. - 2 lap., 1 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis 2 lap., 1 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Rankraštinis dokumento originalas, patv. antsp.
Minimi: Upytės pav. žemės teismo teisėjas Stanislovas Marcinkevičius (Marcinkiewicz), raštininkas Vladislovas Puzinas
PD
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis