ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 82 : Švobiškis : [Upytės pav. žemės teismo dekretas, uždedantis areštą evangelikų reformatų Švobiškio dvarui pagal vėliavininko Mykolo Puzino (Puzyna) reikalavimą Adomui Kazimierui Kosciuškai (Kosciuszko) ir žmonai Kotrynai dėl 20 000 auksinų sumokėjimo; Upytės pav. teismo vaznio Danieliaus Hameltono prierašas apie dokumento įteikimą LDK evangelikų reformatų Užnerio ir Žemaitijos distriktų senjorams kun. Jonui Liachnickiui (Lachnicki) ir kun. Aleksandrui Skominui]. - 1712.III.18. - 2 lap., 1 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis 2 lap., 1 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Rankraštinis dokumento originalas, patv. antsp.
Minimi: Upytės pav. žemės teismo teisėjas Stanislovas Marcinkevičius (Marcinkiewicz), raštininkas Vladislovas Puzinas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis