ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 82 : Švobiškis1587 : [Karaliaus Zigmanto III vardu šaukimas į LDK Vyr. Tribunolo teismą Upytės pav. žemės teismo teisėjui Andriui Mlečkai (Mleczko) ir pateisėjui Mykolui Grinevičiui (Kupreliui) (Hryniewicz) už Švobiškio dvaro priteisimą apsišaukėliui Mikalojui Švobai; Upytės pav. teismų vaznio Mikalojaus Lukaševičiaus (Łukaszewicz) raštas apie šaukimo įteikimą]. - 1609.X.12. - 4 lap., 3 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis 4 lap., 3 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusų, senoji (slavų) lenkų
Pastabos
Rankraštinis dokumento originalas, išrašas iš Upytės pav. pilies teismo knygų, patv. antsp., transkripcija
PD
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis