ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Apie keletą tikrų ir pramanytų mėšlų / [Jonas Staugaitis]. - 1894. - 23, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys Ūkininkas
Apimtis 23, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. kn. nenurodytas
Antr. p. orn. rėmeliuose ir su vinj.
Priedas prie: Ūkininkas, 1894, Nr. 7
Kartu įrišta: Sketeris, A. Vakaras Tilviko pirktelėje. Tilžėje, 1894
Bibliogr.: „Varpo“ bei „Ukininko“ redakcijoje galima gauti pirkti šitokių knygelių, kn. gale
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3172 ; Zauniūtė, M. Priedas ..., p. 6 ; Baltramaitis 1826 ; Biržiška III ir Rankr. 3500 ; Baltica. Berlin, 1980, įr. 1253
Tiražas [1000] egz.
UDK indeksas
631.86(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis