ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščių fondas. 4 : Waardaa tayslyynee Augimiu atsyrądąntiu Augmyniićźioo źemaytyyniee Óżwerąćźio saawiejy Augmes liig śźioł aatrastas Źemaaytiusy, Lyyitówoo, Wolyynyjoo, yr Podoolyjoo: só prijuungsynó Waarduu paprastuuju Źemaaytyszku, Lyitóówyszku, Pruusyszku, yr Łaatwyszku, żmonyyms tuu Taautuu geraa żyynomu. Par Kónyga Ambroziejó Jóórgi Paabreża bóówosi Koznadyyjy yr Mookitoji Yszkałuu Kreeetingos, sórasziity. Meetusy 1834. - Kreetingoo.; [Sisteminiai augalų pavadinimai…] / Jurgis Ambraziejus Pabrėža. - 1834. - [2], 243 p., 1 kn.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis [2], 243 p., 1 kn.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lotynų lenkų
Pastabos
Rankraštiniai dokumentų originalai
Knyga įrišta kartono viršeliais, nugarėlė ir kampai - juodo kolenkoro
Kauno universiteto bibliotekos antspaudas
Rankr. taip pat: Rejestr roślin z Flory pruskiey, do których nazwiska Żmudzkie są potrzebne, p.[190-222].- Supplementum Dictionarii Botanici Latino-Samogitici, p.[226-239].
Rašiniai žemaitiškos augalų pavadinimų ir botaninės terminijos tema
Buv. šifras: PR 1303
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis