ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščių fondas. 7 : Tayslós augumyynis kóremy taalpynas augimys ligszioł raastosys teyp muusosys kayp nekórios swetszaalys só prijungymó abładny prajoowa weykała yr sóraaśźima waarduu paprastuuju teyp źemaytyszku, kaypo pruusyszku, łaatwyszku, yr waarduu tayslyyniu źemaytyszku só łotiinyszkays. Par kónyga Ambroziejó Paabreźa bówósiiy koznadyijy yr mookitoii Kretingos mokslyniićźioy, tercyorió z. sz. T. Prączyszkaus Yszdóuts Meetusy 1843; [Augalų sistema] / Jurgis Ambraziejus Pabrėža. - 1843. - 540 lap., 1 kn.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Apimtis 540 lap., 1 kn.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lotynų latvių
Pastabos
Rankraštis, spaudiniai
17 lentelių (248 piešinėliai) iškirpti ir įklijuoti iš S. B. Jundzilo veikalo "Botanikos pradmenys" (Początki botaniki) 2 d., 1804-1805.
Knyga įrišta odos viršeliais su įspaustais augaliniais ornamentais
Lap.1v- vysk. Motiejaus Valančiaus prier.: "Ex Bibliotheca Seminarii Romano-Catholici Samogitiensis". Žemaičių kunigų seminarijos bibliotekos lipdė ir antspaudai, Kauno kunigų seminarijos antspaudas
Turinys: Prajows weykała, l.3-32.- Sąąraszós prajoowa, l.33-34.- Tayslós augimiu, l.45-491.- Rodiikle Waarduu Sawyszkuujuu, kaap kóres Augimes wadyn Żemaytee, l.492-494.- Sórinkyms Waarduu Prusams sawootyszkuju, kaap kóres Augimes wadyn: Yszraszits ysz Weykala Hagen Preussens Flora. 1818 r., l.494v-496.- Sóraaśźims Waarduu Łaatwyszkuju, kaap nekóres Augimes pasypratyna wadinty kóórśźynikaa, yśźimts ysz Weykała Oekonomisch-technische Flora von Wilhelm Christian Friebe. Riga, 1805, l.495v-498.- Sryje Waarduu Augmynićźyyniu Weyslyyniu yr Skyrtyyniu, źemaytyszkaa, l.499-516v.- Riinda Waardu Augmynićźyyniu. Weyslyyniu yr skyrtyyniu, Łotiinyszkaa, l.517-534.- Rejestr nazwisk Polskich Rodzajowych, l.535-538v.
Buv. šifras: PR 724
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis