ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. IV : Mokymo proceso dokumentai. - 1822-1945. 115 : Historia Ecclesiastica; Augustinas; Patrologia; Dogmos konspe[ktai] / Mykolas Krupavičius. - 1917.I.8-III.1

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1917]
Apimtis 118 lap.; Archyvinė kopija: 187MB Viešos prieigos kopija: 40MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų lenkų
Pastabos
Autografas rašalu ir pieštuku
Lot., lenk. k.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2015 01 12
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. 115: Historia Ecclesiastica; Augustinas; Patrologia; Dogmos konspe[ktai] : paskaitų užrašai [Rankraštis]. - 1917.I.8-III.1 ir s.a. - 118 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 193 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis