ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. XII : Seminarijos bibliotekos rankraščių ir knygų kolekcijos likutis. - [1500-1943]. 489 : Apie mokymą skaityti Poterius, padorų apsiėjimą ir Šv. Rašto mokslą. Kalbėsiais parašyta kun. K. Aleknos. [Kajetono Aleknavičiaus knygos "Elementarius arba Lengwus moksłas skaytit raszto szwento" (1846) redakcija, be raidyno] / Kajetonas Aleksandravičius. - 1905

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1905]
Apimtis 73 p.; Archyvinė kopija: 34MB Viešos prieigos kopija: 11MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autogr., Vaižganto
Su Kauno metropolijos kunigų seminarijos bibliotekos spaudu
Įrišta kartono viršeliais, aptrauktais dirbtine oda
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2016 03 02
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. 489: Apie mokymą skaityti Poterius, padorų apsiėjimą ir Šv. Rašto mokslą. Kalbėsiais parašyta kun. K. Aleknos. [Kajetono Aleknavičiaus knygos "Elementarius arba Lengwus moksłas skaytit raszto szwento" (1846) redakcija, be raidyno] [Rankraštis]. - 1905. - 73 p. - Aleknavičius, Kajetonas (1804-1874)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 71 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis