ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. XII : Seminarijos bibliotekos rankraščių ir knygų kolekcijos likutis. - [1500-1943]. 492 : Didžioji Pasiuntinybė. [Kauno metropolijos kunigų seminariją 1935 m. baigusių kunigų parengtas almanachas]. - 1935

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [1935]
Apimtis 33 lap.; Archyvinė kopija: 13MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Rankr.
Su arkivyskupo ir metropolito Juozapo Skvirecko antspaudu ir Kauno metropolijos kunigų seminarijos bibliotekos spaudu
Įrišta kartono viršeliais
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2016 03 08
Jono Ragausko, Petro Bačinsko, P. Astrausko, Viktoro Dabašinsko-Dabušio, Jono Petrėno, Jono Bagdono, Kazimiero Dulksnio ir kitų kunigų samprotavimai apie pašaukimą kunigystei
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. 492: Didžioji Pasiuntinybė. [Kauno metropolijos kunigų seminariją 1935 m. baigusių kunigų parengtas almanachas] [Rankraštis]. - 1935. - 33 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 35 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis