ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 82 : Švobiškis. 1507 : [Kasparo Kelpšo (Kiełpsz) ir jo žmonos Elžbietos Švobaitės-Kelpšienės (Szwabowna) raštas, kuriuo dalinasi su broliu Martynu Švoba (Szwaba) iš tėvų ir senelių paveldėtus dvarus: Upytės dvarą prie Vešetos upės, Radų dvarą prie Nevėžio ir Radupės upelio, Pastrių dvarą prie Lavenos (Lėvens?) ir Istros upių, Pamūšio (Švobiškio) dvarą prie Mūšos upės]. - 1579.I.12

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [1579]
Apimtis 6 lap., 2 dok.; Archyvinė kopija: 127MB Viešos prieigos kopija: 2MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Rankraštinis dokumento originalas, patv. E. Kelpšienės ir M. Švobos parašais ir liudytojų antsp. (6), rankraštinis nuorašas. Defekt.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 02 02
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. 1507 : [Kasparo Kelpšo (Kiełpsz) ir jo žmonos Elžbietos Švobaitės-Kelpšienės (Szwabowna) raštas, kuriuo dalinasi su broliu Martynu Švoba (Szwaba) iš tėvų ir senelių paveldėtus dvarus: Upytės dvarą prie Vešetos upės, Radų dvarą prie Nevėžio ir Radupės upelio, Pastrių dvarą prie Lavenos (Lėvens?) ir Istros upių, Pamūšio (Švobiškio) dvarą prie Mūšos upės]. - 1579.I.12. - 6 lap., 2 dok.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 12 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis