ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žemaičių vyskupijos kapitula. I : Žemaičių vyskupijos kapitulos dokumentai. - 1561-1897. 5 : Acta Venerabilis Capituli Samogitiensis [Žemaičių vyskupijos kapitulos posėdžių protokolai su dokumentų nuorašais] / Žemaičių vyskupijos kapitula. - 1647-1652

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1647-1652]
Apimtis 57 lap.; Archyvinė kopija: 1126MB Viešos prieigos kopija: 16MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų lenkų
Pastabos
Rankr. dok. orig.
Lot., lenk.
Dok. įrištas, kn. kietais virš.
Su sp.: Bibliotheca Capituli Basilicae Metropolitanae Kaunensis
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 03 21
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Žemaičių vyskupijos kapitula. 5: Acta Venerabilis Capituli Samogitiensis [Žemaičių vyskupijos kapitulos posėdžių protokolai su dokumentų nuorašais] [Rankraštis]. - 1647-1652. - 57 lap. - Žemaičių vyskupija. Katedros kapitula
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 120 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
282(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis