ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pergamentų kolekcija. 7 : [Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero raštas, kuriuo Žemaičių seniūnui Jonui Kęsgailai (Johannes Kyenſgalowicz) dovanojami trys dvarai Žemaitijoje]. - 1465.IV.16

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [1465]
Apimtis LDK prikabinamasis antspaudas (ø 35 mm), 1 lap.; Archyvinė kopija: 36MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų
Pastabos
Rankraštinis originalas pergamente, pasirašė Lenkijos karalystės pakancleris Albertas iš Žychlino; lapo kt. pusėje prier
Lot. k.
Inicialas "I" puoštas gotikiniu ornamentu, pirmieji trys incipito žodžiai paryškinti, kitų žodžių pirmos raidės puoštos
Pergamentas restauruotas 1997 m. Restauravo S. Sprindienė
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 11 30
Užsakant reikalingas specialus leidimas
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pergamentų kolekcija. 7: [Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero raštas, kuriuo Žemaičių seniūnui Jonui Kęsgailai (Johannes Kyenſgalowicz) dovanojami trys dvarai Žemaitijoje] [Rankraštis]. - 1465.IV.16. - 1 lap. - Kazimierz : IV Jagiellończyk (1427-1492), Lenkijos karalius
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
347(474.5)(094), 947.45.03(093), 947.45Žemaitija, 736(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis