ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pergamentų kolekcija. 31 : [Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas, kuriuo visiems LDK gyvenantiems krikščioniškų tikybų bajorams suteikiamos lygios teisės užimti valstybinius postus, gauti žemių bei dalyvauti sprendžiant valstybės valdymo klausimus]. - 1563

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1563]
Apimtis LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 7,1 cm), 1 lap.; Archyvinė kopija: 24MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusėnų lenkų
Pastabos
Rankraštinis originalas pergamente, pasirašė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas, Lietuvos didysis kancleris, Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila, karaliaus sekretorius ir Lietuvos didysis raštininkas Mikalojus Jonas Naruševičius. Lapo kt.pusėje prier
Rusėnų, lenkų k
Invokacijos pirmoji raidė „“ ir vinjetė dokumento viršuje puoštos bizantišku augaliniu ornamentu (juodas tušas, paauksuota bronza), tekste didžiosios teksto raidės aukso spalvos
Pergamentas restauruotas 1997 m. Restauravo D. Veselauskienė
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 11 30
Užsakant reikalingas specialus leidimas
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pergamentų kolekcija. 31: [Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas, kuriuo visiems LDK gyvenantiems krikščioniškų tikybų bajorams suteikiamos lygios teisės užimti valstybinius postus, gauti žemių bei dalyvauti sprendžiant valstybės valdymo klausimus]. - 1563. - 1 lap. - Žygimantas Augustas (1520-1572), Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
27(474.5), 3.47(474.50(094), 947.45(093), 947.45.04, 736(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis