ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pergamentų kolekcija. 33 : [Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas, patvirtinantis ankstesnę (1563 m.) privilegiją, kuria visiems LDK gyvenantiems krikščioniškų tikybų bajorams patvirtinamos lygios teisės valstybės valdymo srityje, plačiau aiškinantis ir išdėstantis kunigaikščių teises]. - 1568

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1568]
Apimtis LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 7 cm), 1 lap.; Archyvinė kopija: 42MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusėnų lenkų
Pastabos
Rankraštinis originalas pergamente, pasirašė Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas, Lietuvos didysis etmonas, didysis kancleris, Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila, Lietuvos maršalka ir raštininkas, Tikocino seniūnas Jonas Šimkovičius. Lapo kt. pusėje prier
Rusėnų, lenkų k
Pergamentas restauruotas 1997 m.
Nežymūs defektai, tekstas pablukęs, antspaudas aptrupėjęs
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 11 30
Užsakant reikalingas specialus leidimas
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pergamentų kolekcija. 33: [Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas, patvirtinantis ankstesnę (1563 m.) privilegiją, kuria visiems LDK gyvenantiems krikščioniškų tikybų bajorams patvirtinamos lygios teisės valstybės valdymo srityje, plačiau aiškinantis ir išdėstantis kunigaikščių teises] [Rankraštis]. - 1568. - 1 lap. - Žygimantas Augustas (1520-1572), Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
27(474.5), 3.47(474.5)(094), 947.45(093), 947.45.04, 736(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis