ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kaip lietuviai Amerikoj gyvena? / Draugijos užsienio lietuviams remti valdyba. - 1935

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Draugija užsienio lietuviams remti] [1935]
Apimtis Archyvinė kopija: 30MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 06 07
How do Lithuanians live in America? You could see it all at the exhibition of dr. A.M. Rackus's Museum : an announcement
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kaip lietuviai Amerikoj gyvena? : galite pamatyti Amerikos lietuvio dr. A.M. Račkaus muziejaus parodoj, kurion jis atvežė apie 50.000 eksponatų, jo surinktų per 21 metus Amerikoj… : [skelbimas]. - [1935]
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
Susijusios grupės
UDK indeksas
069.9(474.5)(085.8), 314.151.3-054.72(73)(=172)(085.8)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis