ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

$ 1000 atsieis pastatyti scenoje įžymaus mūsų poeto Putino šešių aktų drama Valdovo sunus. - 1922

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1922]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 29MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 04
$1000 will be needed to mount a six act drama "The Ruler's Son" written by a well-known poet, Putinas : organized by the Knights of Lithuania Chicago district...
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: $ 1000 atsieis pastatyti scenoje įžymaus mūsų poeto Putino šešių aktų drama "Valdovo sunus" : rengia Liet. Vyčių Chicagos apskritis, ned., kovo 12 d., 1922 Aryan Grotto Temple teatre : [skelbimas]. - [1922]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
792.2(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis