ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Svečiai iš Lietuvos! Prof. kanauninkas F. Kemešis, prof. B. Vitkus, rašytojas ir prakalbininkas p. P. Babickas. - 1934

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1934]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 25MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 05
Guests from Lithuania! Prof. canon F. Kemešis, Prof. B. Vitkus, and writer and speaker, Mr. P. Babickas...
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Svečiai iš Lietuvos! Prof. kanauninkas F. Kemešis, prof. B. Vitkus, rašytojas ir prakalbininkas p. P. Babickas : Elizabethe jie bus gegužės (May) 7 d. 1934 m. pirmadienio vakare, 8 val. "Laisvės" svetainėje, užkviečia Elizabetho Vilniaus vadavimo skyrius : [kvietimas į paskaitas]. - [1934]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis