ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Steigiamo Seimo metinių sukaktuvių paminėjimas-koncertas. Rengia didž. New Yorko fed. apskritys sekmadieny gegužės - May 18 d., 1930 Transfiguration parapijos salėje. - 1930

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1930]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 28MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 05
A concert commemorating the anniversary of the Constituent Assembly organized by the Greater New York Federation districts...
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Steigiamo Seimo metinių sukaktuvių paminėjimas-koncertas. Rengia didž. New Yorko fed. apskritys sekmadieny gegužės - May 18 d., 1930 Transfiguration parapijos salėje : [skelbimas]. - [1930]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susijusios grupės
UDK indeksas
394.4(73)(=172)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis